نقاشی پرسپکتیو Georges Rousse

نقاشی پرسپکتیو :

هنر Georges Rousse باعث شده تا علاوه بر یک هنرمند بنام به عنوان یک جادوگر هنری! شناخته شود. کارهای این هنرمند فرانسوی در نگاه اول بی نظمی و به هم ریختگی را تداعی می کنند . اما نکته اینجاست که این مجموعه نقاشی پرسپکتیو تنها و تنها از یک زاویه خاص باید دیده شوند. چیزی که در اول محصول کار و خروجی از فتوشاپ به نظر می رسد ،  در واقع اثری هنری هست که ساعت ها رنگ آمیزی با دقت و وسواس زیاد آن را به وجود آورده است . اثری که خالق آن باید توامان دارای چشمان عکاس و معمار باشد . بعد از پایان کار ، Rousse نتیجه را با گرفتن عکس از زاویه صحیح ارائه می کند . بنابراین قرار گرفتن در زاویه و پرسپکتیو مناسب راز دیده شدن صحیح این رنگ آمیزی ها است . در مجموعه عکس زیر نمای صحیح و نمای جانبی در کنار هم به نمایش گذاشته می شوند تا مخاطب به اوج خلاقیت و کار بزرگی که این هنرمند انجام داده است ، آگاه شود .

 

دیدگاه خود را ارسال نمایید

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.