نقش رنگ در ترکیب بندی عکاسی ۱

رنگ و ترکیب بندی در عکاسی :

عناصر مهمی در ترکیب بندی عکاسی نقش دارند و آشنایی و تسلط بر هر یک می تواند خروجی متمایزی را برای عکاس در پی داشته باشد . یکی از این عناصر رنگ است که با کاربرد صحیح آن در کنار سایر عناصر ، میتوان ترکیب بندی بهتری را ارائه کرد . از یک نظر هر رنگ در ذهن آدمی تاثیر متفاوتی را ایجاد میکند . خواه این تاثیر برخواسته از ناخودآگاه درونی آدمی باشد، خواه رسوم ، داستانها و شاید تعابیری که از سنین کودکی در پیرامون ما وجود داشته اند به نوعی بر نحوه تفسیر و عملکرد هر رنگ تاثیر میگذارند .

به طور مثال برای آدمی رنگ های طیف آبی به نحوی بیانگر آرامش و تعادلی هستند که بدون هیچ واسطه ای در نهاد آدمی این حس را برانگیخته میکنند . از سویی دیگر شاید کاربرد رنگ زرد را وقتی از آن برداشت نشاط , روشنی و شادابی می شود را از نوع دریافتهایی مشابه مثال قبل دانست . اما تعابیری چون اخطار ، خیانت و نفرت را می توان در تعاریف ارائه شده محیط دانست که به مرور در ذهن ما نقش میبندد .همه ما ، از اهدای شاخه گلی زرد و پیام آن به طرف مقابل آگاهی کامل داریم !

البته در دنیای واقعی و عکسهایی که از آن ثبت می شود به ندرت یک رنگ به تنهایی به کار میرود . مجموعه عکسهای شهری ، طبیعت ، عکاسی صنعتی و … در بردارنده مجموعه ای از رنگ ها می باشند که استفاده هوشمندانه از آنها عکاس را در ارائه اثری فاخر یاری میکنند . بنابراین علاوه بر رنگ ها و معانی نهفته در هریک می توان به روابط بین رنگ ها نیز توجه داشت .

چرخه رنگ : 

در بین رنگها و در دنیای عکاسی ، به سه رنگ قرمز ، سبز و آبی رنگهای اصلی ( Primary ) اطلاق میشه . حالا چرا این سه رنگ ، اصلی محسوب میشوند به این علت است که سایر رنگها از ترکیب بین این سه رنگ پدید می آیند . از ترکیب دو به دو این رنگها ، به رنگهای ثانویه دست پیدا میکنیم که شامل سه رنگ زرد ، سبز-آبی ( Cyan ) و سرخ-آبی ( Magenta )  میشوند . البته ترکیب مجدد این موارد نیز رنگ های دسته سوم را پدید می آورد . بنابراین برای شناخت رنگها و نحوه قرارگیری آنها میتوان دایره ای را مصور شد که رنگ های اصلی ، ثانویه و …. روی آن قرار میگیرند .

چرخه رنگ

چرخه رنگ در درجه بندی و تقسیمات مختلف

حال با توجه به چرخه رنگ میتوان به نحوه رابطه بین رنگها اشاره داشت که در نوشته های بعدی به آنها میپردازیم .

دیدگاه خود را ارسال نمایید

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.