نقاشی پرسپکتیو Georges Rousse

نقاشی پرسپکتیو : هنر Georges Rousse باعث شده تا علاوه بر یک هنرمند بنام به عنوان یک جادوگر هنری! شناخته شود. کارهای این هنرمند فرانسوی در نگاه اول بی نظمی و به هم ریختگی را تداعی می کنند . اما نکته اینجاست که این مجموعه نقاشی پرسپکتیو تنها و تنها از یک زاویه خاص باید دیده […]

ادامه...
سری نقاشی تنبل | اثر جدیدی از Hector Janse

درباره این سری نقاشی: Hector Janse Van Rensburg  نام جوانی ۲۰ ساله ای از انگلستان است که به تازگی به در مجلات آنلاینی چون هافینگتون پست برای خود اسم و رسمی ساخته است . موردی که باعث کسب این شهرت شده است چیزی نیست چون توانایی طراحی او . جدا از مهارت طراحی وی و همکاری با برندهای بزرگی […]

ادامه...