مجسمه های مینیاتوری | مجموعه آثاری از ایزاک کوردال

مجموعه ای از مجسمه های مینیاتوری: عمده شهرت ایزاک کوردال مربوط به ساخت مجسمه های مینیاتوری کوچک و عکاسی از آنها پس از قراردادن در مکانهای عمومی و گوشه و کنار محیط شهری نقاط مختلف دنیا می باشد . این خلق هنری در مجموعه ای با نام Cement Eclipses  انجام می پذیرد . اگرچه شاید در نگاه اول […]

ادامه...