گردش مجازی ساخته شده از ساختمان مسکونی برای بازدید انلاین خریداران . نمونه ای مناسب جهت بنگاه های املاک و مسکن .