نمایشگاه آثار مارکوس وایزبک

گردش مجازی از نمایشگاه پوستر مارکوس وایزبک،  معاون دانشگاه و استاد گرافیک در دانشگاه هنر و طراحی در دانشگاه باهاوس در تهران . این گردش در ۲ نما به سفارش مدرسه هنری ایده انجام شده است . 

مشاهده تور مجازی