نقش رنگ در ترکیب بندی عکاسی ۲

رنگ های اصلی در چرخه رنگ : در نوشته قبلی به قرارگرفتن رنگهای مختلف در کنار هم در دایره ای موسوم به چرخه رنگ پرداختیم . قبل از شروع به توضیح کوتاهی در مورد این چرخه میپردازیم . با جستجو در وب و مشاهده تصاویر و تعاریف مربوط به چرخه رنگ ، به تفاوتهایی در نحوه [...]
ادامه...