نقش رنگ در ترکیب بندی عکاسی ۲

رنگ های اصلی در چرخه رنگ : در نوشته قبلی به قرارگرفتن رنگهای مختلف در کنار هم در دایره ای موسوم به چرخه رنگ پرداختیم . قبل از شروع به توضیح کوتاهی در مورد این چرخه میپردازیم . با جستجو در وب و مشاهده تصاویر و تعاریف مربوط به چرخه رنگ ، به تفاوتهایی در نحوه [...]
ادامه...
نقش رنگ در ترکیب بندی عکاسی ۱

رنگ و ترکیب بندی در عکاسی : عناصر مهمی در ترکیب بندی عکاسی نقش دارند و آشنایی و تسلط بر هر یک می تواند خروجی متمایزی را برای عکاس در پی داشته باشد . یکی از این عناصر رنگ است که با کاربرد صحیح آن در کنار سایر عناصر ، میتوان ترکیب بندی بهتری را ارائه […]

ادامه...